MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU w Jeleniej Górze

 

ogłasza konkurs ofert na prowadzenie pozalekcyjnych lub pozaszkolnych zajęć sportowych uwzględniających zajęcia profilaktyczne, promocję zdrowego stylu życia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z siedzibą na terenie miasta Jeleniej Góry.


Kwalifikacje:
• instruktor sportu posiadający przygotowanie pedagogiczne, lub
• trener danej dyscypliny sportowej posiadający przygotowanie pedagogiczne, lub
• nauczyciel wychowania fizycznego.


Wyłoniony w ramach konkursu organizator zajęć sportowych zobowiązany jest do:
• przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym w ofercie harmonogramem,
• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom,
• zapewnienia co najmniej 12 uczestników w jednej grupie ćwiczebnej,
• przedstawienia propozycji bazy sportowej w odniesieniu do proponowanych zajęć.


Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć zgodnie z awansem zawodowym nauczyciela, a dla osób niebędących nauczycielami nie więcej niż stawka nauczyciela dyplomowanego.


Informacje dodatkowe:
• Oferowane zajęcia nie mogą być prowadzone w ramach sekcji lub klubu
sportowego,
• Zajęcia powinny odbywać się nie mniej niż 2 godziny lekcyjne(1,5 h) i nie więcej niż 2
razy w tygodniu.


Termin realizacji zadania: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020r.


Oferty zgodne z wzorem wniosku należy składać w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu, ul. Sudecka 42 sekretariat (pok. Nr 27 ) w terminie do 8 lipca 2019r . w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pozalekcyjne zajęcia sportowe”.

Informacje tel. 757697140

Oferty złożone po terminie, bez wymaganych załączników, nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Do pobrania: WZÓR WNIOSKU [PDF]

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem