IMG IMG

Zespół Placówek Pozaszkolnych
Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

 

 

 1. Półkolonie organizowane są dla dzieci urodzonych w latach 2008-2014

 2. Koszt półkolonii wynosi 150,00 zł za turnus

 3. Terminy turnusów:

  1. Turnus 1 od 06-07-2020 do 10-07-2020

  2. Turnus 2 od 13-07-2020 do 17-07-2020

  3. Turnus 3 od 20-07-2020 do 24-07-2020

  4. Turnus 4 od 27-07-2020 do 31-07-2020

  5. Turnus 5 od 03-08-2020 do 07-08-2020

  6. Turnus 6 od 10-08-2020 do 14-08-2020

 4. Zapisy na półkolonie odbywają się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną według następujących zasad i zgodnie z poniższym harmonogramem

  1. Harmonogram

l.p.

Data i godzina

działanie

1

05-06-2020 do 15.30

Ogłoszenie terminu zapisów

2

08-06-2020 godz. 8.00

Rozpoczęcie zapisów

3

15-06-2020 do godz. 15.30

Informacja zwrotna o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka

4

19.06.2020 godz. 12.00

Weryfikacja dokumentów i wpłat.

5

22.06.2020 do godz. 15.30

Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu dziecka

  1. Zasady

   • Zapisy dzieci na półkolonie odbywają się tylko drogą elektroniczną.

   • Zapisy rozpoczynają się 08 czerwca 2020 o godz. 8.00. Zgłoszenia przesłane przed godzina 8.00 nie będą uwzględniane. O wstępnym przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje miejsce zamieszkania a następnie kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w Jeleniej Górze, w przypadku wolnych miejsc następne przyjmowane są dzieci pobierające naukę w jeleniogórskich szkołach i przedszkolach, a dopiero potem pozostałe dzieci. MOS zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne dzieci lub konieczności dostarczenia zaświadczenia z przedszkola.

   • Zgłoszenie należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   • Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

    1. Imię i nazwisko dziecka

    2. Datę urodzenia

    3. Wybrane turnusy (wpisujemy nr turnusu)

    4. Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego

    5. Adres zamieszkania

    6. Nazwa i adres szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

Zgłoszenie niezawierające kompletu powyższych informacji uznaje się za nieważne.

 • Po otrzymaniu zgłoszeń organizator wstępnie przydzieli dzieci do poszczególnych grup. W dniu 15 czerwca 2020, do godziny 15.30 osoby wstępnie zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną, jako odpowiedź na zgłoszenie. W informacji tej przesłana zostanie karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii, wysokość opłaty jaką należy uiścić oraz numer konta, na który należy dokonać wpłaty. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numery turnusów.

 • Warunkiem POTWIERDZENIA zapisu dziecka na półkolonie jest dostarczenie do MOS wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej i dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie przed godziną 12.00 dnia 19 czerwca 2020r. Na każdy turnus należy wypełnić osobną kartę. Preferowany sposób dostarczenia kart to droga elektroniczna (skan dokumentu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Weryfikacja kart oraz wpłat odbędzie się dnia 19 czerwca 2020 o godz. 12.00. BRAK karty lub wpłaty POWODUJE SKREŚLENIE dziecka z listy. NIE MA możliwości uzupełniania dokumentów po terminie weryfikacji.

 • Informację o ostatecznym zakwalifikowaniu dzieci zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany w karcie adres mailowy w dniu 22 czerwca 2020 do godz. 15.30. Informacje wysyłamy do rodziców/opiekunów prawnych tylko przyjętych dzieci.

 • W przypadku gdy w dniu 22 czerwca 2020 będą wolne miejsca zostanie ogłoszony dodatkowy etap zapisów. Informacja będzie umieszczona na stronie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu www.mosjg.pl oraz na profilu na facebooku.

 • Aby dziecko mogło uczestniczyć w półkolonii, zgodnie z wytycznymi GIS, musi być zdrowe w dniu rozpoczęcia turnusu, oraz nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu. Nie spełnienie tego warunku powoduje skreślenie z listy uczestników.

 • Przesłanie zgłoszenia dziecka na półkolonie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem