IMG IMG

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU

W JELENIEJ GÓRZE

SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY kl. I-VI  (2017/2018)

Lp Dyscyplina/ szkoła SP 2 SP 3 SP 5 SP 6 SP 7 SP 8 SP 10 SP 11 SP 13 SP 15 SP Katolik SP Społecz
m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt
1 Futsal chł III 40
V-VI 32,5
 - - I 50
- - IV 37
VII 28
V-VI  32,5 II 45
 - - - - - -
2 Koszykówka I 50 - - III 40 34 IV  37 VII  28  II 45 VI 31 - -
3 Piłka nożna III 40 VI 31 VII  28 II 45 19 IX  22 IV 37
I 50 V 34 VIII  25  - - - -
4 Piłka ręczna IV
37
VII-VIII 29,5
- - II 45
VII-VIII 29,5 V 34
VI 31
I 50
III 40
- -
- - - -
5 Piłka siatkowa  I 50 34  - - IV  37  - - II  45  - - III  40 VI 31 - - - - - -
6 Drużynowe zawody przełajowe kl. I-VI  I 50
 IV-V -35,5
- - - -
- - - -
- -
IV-V -35,5
 II-III 42,5
 II-III 42,5
- - - -
7 Sztafetowe biegi przełajowe  II 45  VII 28  -  - I 50  -  - VIII 25
 III 40  V 34  VI 31 IV 37  -  - - -
8 Czwórbój LA  I 50
IX 21  VIII 25 III 40  VI 31 VII 28  -  - II 45
V 34  IV 37 - -  - -
9 Indywidualne LA  I 50 VII 28 V 34 III 40 - - VIII 25 - -
II 45
 IV 37  VI 31 - - - -
10 Zawody LA kl. I-IV  II 45
III 40
VI 31  IV 37
VII 28 IX 22
VIII 25
I 50
V 34
- - - - - -
11 Drużynowe pływanie III 40  - -  - -  IV 37  -  -  -  -  II 45   I 50   -  - - - - -  - -
12 Biathlon letni II 45
- - - - - - - - - - - -
- -
III 40 I 50 - - - -
13 Szachy V 34 - - - - IV 37 - - I 50  III 40 II 45 - - - - - -  VI 31
14 Tenis stołowy III 40
V 34 -  - I 50
- - - -
- -
 II 45
IV 37 - - - - - -
15 Badminton  II 45 V 34 - -  I 50 - - - - - - - - IV 37  III 40 - - - -
16 Turniej gier i zabaw  I 50  - -  III 40  - -
V 34   -  - II 45  - - IV  37  - - - - - -
17 Trójbój gimnastyczny  -  -  -  -  - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - -
  FINAŁY WOJEWÓDZKIE                                                
18 Koszykówka - - - - - - - - - - - -  II 45  - - - -
- - - -
19 Szachy - -
- -
- - - -
- - - - - -  IV 37  - - - -
- - - -
20 Dwubój nowoczesny - -
- - - - - - - - - - - -  XII 13  - - - - - - - -
  SUMA PUNKTÓW SP 2   SP 3 SP 5     SP 6 SP 7   SP 8   SP 10   SP 11   SP 13   SP 15   SP Katolik 
SP Społe  
711 277,5  158
558
175,5
325  319
591
510,5
262,5
31 
miejsce  I  VII X III IX  VI II IV VIII XI 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZĄTA kl. I-VI  (2017/2018)

Lp Dyscyplina/ szkoła SP 2 SP 3 SP 5 SP 6 SP 7 SP 8 SP 10 SP 11 SP 13 SP 15 SP Katolik SP Społecz
m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt
1 Koszykówka  II 45 - - - - IV 37 VII 28 III 40 34 I 50 VI 31 - - - - - -
2 Piłka nożna  II 45 - -
- -
III 40
- -
- -
- -
IV 37
I 50
- -
- -
- -
3 Piłka ręczna  IV 37
VI 31
- -
I-II 47,5
- -
V 34
- -
I-II 47,5
III 40
- -
- -
- -
4 Piłka siatkowa II 45  IV 37 - -
III 40 - -
VI 31 - - I 50 V 34 - -
- - - -
5 Drużynowe zawody przełajowe kl. I-VI I 50
IV-V -35,5
-  - - -
- -
- -
- -
IV-V  -35,5
III 40
 II 45
- -
- -
6 Sztafetowe biegi przełajowe II 45
 IV 37
 - -
I 50
- -
V 34
III 40
 VI 31
 VII 28
- -
-  -  - -
7 Czwórbój LA I 50
V 34
- -
VI 31
VIII 25
IV 37
- -
 II 45
 III  40 VII 28
- -
- -
8 Indywidualne LA I 50
 V 34
-  - IV 37
VIII 25
II 45
- -
 III 40
VI 31
 VII 28
- -
- -
9 Zawody LA kl. I-IV II 45
III 40
VI 31
IV 37
VII 28
IX 22
VIII 25
I 50
V 34
- -
- -
- -
10 Drużynowe pływanie II 45  - -
- - IV  37  - - - -
III 40   I 50  - - - - - - - -
11 Biathlon letni
I 50
-  - - -
- -
- -
- -
- -
- -
 III 40
 II 45
- -
- -
12 Szachy IV 37 - -
- -
V 34
- -
 II 45
 III  40 I 50
- -
- -
- -
 VI 31
13 Tenis stołowy IV 37
 II 45
 - -
 III 40
- -
- -
- -
 V 34
I 50
- -
- -
- -
14 Badminton  V 34  I 50
- -
 III 40
- -
IV 37
- -
- -
II 45
- -
- -
 - -
15 Turniej gier i zabaw I 50  - - III  40  - - 34  - - II 45  - - IV 37  - -
- -
- -
16 Trójbój gimnastyczny I 50
- -
II 45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
  FINAŁY WOJEWÓDZKIE                                                
18 Koszykówka -  -  - - - - - - - - - - - -  I 50  - - - - - - - -
19 Szachy - - - -
- - - - -  -
- - - -
 IV 37  - - - - - -
- -
20 Dwubój nowoczesny - - - -
- - - -
- - - - - -  XIII 10  - -
- - - - - -
  SUMA PUNKTÓW SP 2 SP 3 SP 5 SP 6 SP 7 SP 8 SP 10 SP 11 SP 13 SP 15 SP Katolik SP Społe
 715 272,5  116 470,5
140
325
224
546 500
146
31 
miejsce  I VI
X IV IX V VII  II III  VIII
XI 

 

 Wyniki zespołowych gier sportowych kl. IV-V-VI DZIEWCZĘTA SP

  Dyscyplina/ KLASA
SP 2 SP 3 SP 5 SP 6 SP 7 SP 8 SP 10 SP 11 SP 13 SP 15 SP Katolik SP Społecz
m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt
1 Koszykówka
KLASA IV
  V-VI  32,5  -  -  -  -  III  40  VII  28   IV  37   I  50  II  45  V-VI  32,5  -  -  -  -  -  
-
KLASA V III 40 - - - - IV 37 - - II 45 - -  I 50 - - - - - - - -
KLASA VI II 45 - - - - IV 37 - - V-VI 32,5 III 40 I 50 V-VI 32,5 - - - - - -
suma  II 117,5 -  IV  114 VII  28  III  114,5  90  145  VI 65
  Piłka siatkowa
KLASA IV
II 45 - -  - - III 40 - - IV 37 - - I 50 - - -  -  - - -  -
  KLASA V  V-VI 32,5 III 40 - - II 45 - - IV 37 - -  I 50 V-VI 32,5 - - - - - -
  KLASA VI I 50  III  40 34  VI -31 - IV  37 II 45 
  suma II 127,5 IV 80 - - III 119 - - VI 43 - - I 137 V 77,5 - - - - - -
  Piłka ręczna
KLASA IV
II 45 V 34 - - III 40 - - -VI -31 - - I 50 IV 37 - - - - - -
  KLASA V - - - - - - I 50 - - III 40 - - II 45 IV 37 - - - - - -
  KLASA VI IV 37 -  -  - - II 45  -  - V 34  - - III 40 I 50 -  -  -  - -  -
  suma IV 82 VI 34 - - I-II 135 - - V 43 - - I-II 135 III 124  -  -  -  -  -  -
  Piłka nożna
KLASA VI
II 45 - - - -  III 40 - - - - - -  IV 37  I 50 - - - - - -

 

 Wyniki zespołowych gier sportowych kl. IV-V-VI CHŁOPCY SP

  Dyscyplina/ szkoła SP 2 SP 3 SP 5 SP 6 SP 7 SP 8 SP 10 SP 11 SP 13 SP 15 SP Katolik SP Społecz
m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt m pkt
1 Koszykówka
KLASA IV
I 50 -  - - -  VII 28 II 45  V-VI 32,5 III 40 IV 37 V-VI 32,5 - -  -  - - -
  KLASA V II 45 - - - - III 40 - -  IV 37 - - I 50 - - - - - - - -
  KLASA VI II 45 - - - - III 40 VI 31 V 34 - - I 50  IV 37 - - - - - -
  suma I 140   - III  108   V 76  IV 103,5  VII  40 II 137  VI 69,5  -
  Piłka siatkowa
KLASA IV
II 45 - - - - IV 37 - - III 40 - - I 50 - - - - - - - -
  KLASA V II 45 IV 37 - - I 50 - - III 40 - - V-VI 32,5 V-VI 32,5 - - - - - -
  KLASA VI I 50  IV  37  - - V-VI  32,5  - - II 45 - - III  40  V-VI  32,5  - - -
  suma I 140 V 74 - - IV 119,5 - - II 125 - - III 122,5 VI 65 - - - - - -
  Piłka ręczna
KLASA IV
 V-VI 32,5 V-VI 32,5 - - III 40 - - -VII -28  II 45 I 50 IV 37 - - - - - -
  KLASA V - - - - - - I 50 - - II 45  - - III 40 - - - - - - - -
  KLASA VI V-VI 32,5  - - - - III 40 V-VI 32,5  IV 37 - -  I 50 II 45 - - - - - -
  suma  IV 65  VII-VIII 32,5 - - II 130 VII-VIII 32,5 V  54 VI 45 I 140 III 82 - - - - - -
  Piłka nożna
KLASA IV
III 40  V-VI 32,5 -  - II 45 -  -  - - IV 37  I 50 V-VI 32,5 -  -  -  -  -
   KLASA V IV 37 VII 28  V-VI 32,5  I 50 - - - - III 40  II 45  V-VI 32,5 - - - - - -
   KLASA VI II 45 - -  VII-IX 25 VI 31 VII-IX 25 V 34 III 40  I 50  VII-IX 25  IV 37 - - - -
  suma III 122  VI  60,5  VII 57,5  II 126
25  IX  34  III 117  145  90  VIII  37 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem